• Aadu – Aadu Kare Jadu

Aadu – Aadu Kare Jadu

₹ 125.00 ₹ 125.00 SAVE 0%

Quantity

આદું કરે જાદુ!

આદું આપણાં રસોડાનું અભિજ્ઞ અંગ છે. આ આદું ફક્ત એક કંદમૂળ માત્ર નથી. આરોગ્યનું વરદાન છે. આ પુસ્તકમાં એની ખેતીથી લઈને એનાં ઉપયોગોનો પ્રકારો, ફાયદા અને લેખક દ્વારા કરાયેલા વિવિધ પ્રયોગોની વાત કરવામાં આવી છે.

આ પુસ્તકના લેખક રાજવૈદ્ય રસિકલાલ જે. પરીખએ પોતાનું પૂરું જીવન લોકોને તંદુરસ્ત રાખવામાં સમર્પિત કરી દીધું હતું. તેઓએ તેમની સારવારમાં આદુંને સેન્ટરમાં રાખીને ઘણા પ્રયોગો કરેલા. વર્ષો પહેલા પ્રકાશિત થયેલું આ પુસ્તક છેલ્લા ઘણા સમયથી અપ્રાપ્ય હતું. હવે નવા રૂપરંગ સાથે, ભાષાકીય થોડાક ફેરફારો સાથે ફરીથી પ્રકાશિત થયું છે.

અમારો મત છે કે આ પુસ્તક દરેક ઘરમાં હોવું જોઈએ. ખાસ કરીને દરેક ગૃહિણીએ તો આ પુસ્તક ખાસ વાંચવું જોઈએ, કારણ કે આખા કુટુંબનું સ્વાસ્થ્ય આખરે તો ગૃહિણીના જ હાથમાં હોય છે.

આદુંના ગુણ

  • હૃદયના સ્ત્રોતો સાફ કરે છે.
  • જઠરાગ્નિ નવો પેદા કરે છે.
  • ફેફસામાં કફનાં જાળા તોડી નાખે છે.
  • જીભ અને ગળું નિર્મળ બનાવે છે.
  • વધુ પ્રમાણમાં પેશાબ લાવે છે.
  • છાતીમાંથી શરદી કાઢી નાખે છે.
  • આમવાતના સોજા મટાડે છે.
  • સ્થૂળતા, જાડાપણું, મેંદ મટાડે છે.

Product added to your Cart